ورود ثبت

ورود به سایت

نام کاربری
رمز عبور *
مرا بیاد اور

ایجاد حساب کاربری

کادرهایی که ستاره دارد (*) باید تکمیل شوند.
نام
نام کاربری
رمز عبور *
تایید رمز عبور *
ایمیل *
تایید ایمیل *

این فیلترها دارای سطح فیلتره کننده زیادی بوده وکاغذ میکروفایبرگلاس مصرفی در آن توسط فویل آلومینیوم که دارای چین های با عمق کم می باشد ازیکدیگرجدا می شوند تاامکان عبور هوا ازفیلتررا به راحتی ایجاد نمایند. درزگیری قسمتهای فوقانی وتحتانی وبالاخره سطوح جانبی آن بگونه ایست که اصطلاحا ، فیلتر هوابندی شده وهوا فقط امکان عبور از داخل فیلترراداراست. فیلترهای لانه زنبوری در یک طرف دارای لاستیک سیلینک می باشند که پس از نصب در فیلتر خانه ، این لاستیک موجب می گردد که هوای فیلتره نشده از اطراف فیلتر به مکانی که توسط فیلتر دارای هوای پاک می باشد نفوذ نکند. مجموعه کاغذ فیلتر وفویل در داخل قابی از جنس نئوپان ، ورق گالوانیزه ویا آلومنیومی قرارداده شده وکلیه جوانب آن با چسب مخصوص به صورتی درزگیری می‏ شود که جریان هوا فقط قادر به عبور از داخل فیلتر خواهد بود.

این فیلترها دارای سطح فیلتره کننده زیادی بوده وکاغذ میکرو فایبرگلاس مصرفی در آن توسط فویل آلومنیوم که دارای چین های با عمق کم می باشد ازیکدیگرجدا می شوند تاامکان عبور هوا ازفیلتررا به راحتی ایجاد نمایند. درزگیری قسمت های فوقانی وتحتانی وبالاخره سطوح جانبی آن بگونه ایست که اصطلاحا ، فیلتر هوابندی شده وهوا فقط امکان عبور از داخل فیلتر را داراست. فیلترهای لانه زنبوری در یک طرف دارای لاستیک سیلینک می باشند که پس از نصب در فیلتر خانه ، این لاستیک موجب می گردد که هوای فیلتره نشده از اطراف فیلتر به مکانی که توسط فیلتر دارای هوای پاک می باشد نفوذ نکند. مجموعه کاغذ فیلتر وفویل در داخل قابی از جنس نئوپان ،  ند لایی ، ورق گالوانیزه ویا آلومینیومی قرارداده شده وکلیه جوانب آن با چسب مخصوص به صورتی درزگیری می‏شود که جریان هوا فقط قادر به عبور از داخل فیلتر خواهد بود